Tillverkningsfel bakom olyckan med Jas-plan på F17 basen.


Under en så kallad mörkerflygning inträffade en olyckshändelse då landningsstället oväntat fällde ut. Piloten valde att återvända, men vid landningen märktes det att bromssystemet på hjulen inte fungerade. Planet körde av landningsbanan och fastnade i ett skyddsnät, vilket resulterade i omfattande skador. Piloten klarade sig dock oskadd.

Efter en utredning från Statens haverikommission har man kommit fram till att olyckan berodde på ett tillverkningsfel, då skador på nödutfällningsventilen inte hade upptäckts.