Ungerns parlament utsatt för Kupp: Orbán pressad om SverigeAmbassadörer från Nato-länder pressar Ungern att godkänna Sveriges Natoansökan

Ambassadörerna från 16 Natoländer möttes i Ungerns parlament för ett extrainsatt möte angående Sveriges Natoansökan. De uppmanade premiärminister Viktor Orbán att godkänna ansökan, men mötet ställdes in på grund av tomma stolar från det ungerska regeringspartiet Fidesz. USA:s ambassadör David Pressman betonade vikten av att Ungern agerar snabbt och följer Orbáns tidigare löften om att godkänna Sveriges ansökan vid första möjliga tillfälle. Orbán valde istället att åka på ett regeringsmöte på ett avlägset kloster. Oppositionen förväntar sig att ansökan kommer upp på agendan när parlamentet öppnar igen den 26 februari.