Unwra-chef larmar – budgeten är snart uttömdPalestina står inför humanitär kris när pengarna börjar ta slut för Unrwa i Gaza

Pengarna börjar ta slut för FN:s hjälporgan för palestinska flyktingar, Unrwa, och flera länder, inklusive Sverige, har pausat sitt bistånd till organisationen. Detta kommer att ha en oundviklig inverkan på de 2,3 miljoner människor i Gaza som är beroende av Unrwas hjälp.

Enligt Thomas White, chef för Unrwaws arbete i Gaza, står organisationen inför ”omöjliga val” när pengarna börjar sina. Han varnar för att man kommer att behöva besluta om vem som får leva och vem som måste dö om inga nya donationer kommer in. Detta skulle utgöra ett katastrofalt misslyckande för det internationella samfundet.

Unrwa har redan sparkat nio anställda och en utredning pågår efter anklagelser om att flera av dem var inblandade i terrorstämplade Hamas attacker mot Israel. Samtidigt fortsätter Israels krig mot Hamas i Gaza, vilket har lett till en ökning av människor som är i behov av Unrwas hjälp.

Unrwa har varnat att man kommer att behöva lägga ner verksamheten i slutet av februari om nya donationer inte kommer in. Denna kris kommer att ha en stark inverkan på Gazas över 2 miljoner invånare som redan förlitade sig på Unrwas hjälp för rent vatten, utbildning och sjukvård.

15 biståndsgivare har nu pausat sina donationer till Unrwa, vilket kommer att resultera i att 440 miljoner dollar försvinner. Unrwakommissionär Philippe Lazzarini har inlett en resa till olika givarländer för att be om mer bistånd. Gazas Unrwa-chef Thomas White har tidigare uttryckt sin oro över hur Gaza ska kunna överleva krisen utan Unrwaws hjälp.

För närvarande pågår en kamp mot klockan för att få in nya donationer till det största hjälporganet i Gaza. Unrwa grundades 1949 efter kriget som bröt ut vid Israels bildande 1948 med syftet att hjälpa palestinska flyktingar. Idag hjälper Unrwa över 5,9 miljoner palestinska flyktingar, men organisationen är nu hotad av att behöva lägga ner sin verksamhet om inte nya donationer kommer in.