Analyserar: Sverige förväntas välja den enklaste vägen ut ur Nord Stream-konflikten


Det var flera dygn av kraftiga detonationer som fick miljontals liter naturgas att välla ut över Östersjön. Efterverkningarna blev globala och togs upp i bland annat FN:s säkerhetsråd.

Den svenska marinen var först på plats på havsbotten och säkrade resterna av militärt sprängmedel. Detta bevismaterial kan nu överföras till den pågående tyska polisutredningen, när den svenska utredningen väntas läggas ner, enligt tyska medier.

För Sveriges del verkar detta vara en bekväm utväg. Alla andra tänkbara lösningar hade fört de svenska myndigheterna in på en väg där de blivit tvungna att peka ut en möjlig gärningsman eller stat, vilket skulle kunna få stora säkerhetspolitiska konsekvenser.

Även om Säkerhetspolisen vet till 80 procents säkerhet vem som ligger bakom dådet hade det knappast räckt för en så kallad attribuering, att peka ut en förövare, i ett sådant här fall.

Det har funnits planer på en mer öppen redogörelse för media under utredningens gång, men nu verkar det mesta peka på ett annat upplägg. En pressträff kommer inte att hållas, och det kommer knappast levereras något svar på vem och varför eftersom utredningar pågår i andra länder som Danmark, Tyskland och Polen.

Att låta kollegorna i Tyskland välja mellan att ge sig på en attribuering eller begrava utredningen för gott verkar vara den minst dåliga utvägen för de svenska myndigheterna.