Antal barn som vräks från sina hem ökar – en ”alarmerande” utvecklingAntalet vräkningar i Sverige ökar, och fler barn drabbas enligt en sammanställning från Kronofogden för 2023. Under förra året genomfördes 2 768 vräkningar, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med 2022. Samtidigt berördes 674 barn av vräkningar, en ökning med 17 procent jämfört med året innan.

Davor Vuleta, analytiker vid Kronofogden, uttrycker bekymmer över denna utveckling och konstaterar att skulderna har ökat mycket under det senaste året. Han spår att 2024 kommer bli minst lika tufft som 2023.

I de flesta fall är det obetalda hyresskulder som leder till vräkning, och Kronofogden arbetar förebyggande för att förhindra vräkningar. Arbetet innefattar bland annat samverkan mellan hyresvärdar och socialtjänst på lokal nivå för att hitta gemensamma och hållbara lösningar för hyresgäster i ekonomisk knipa.

Det är också värt att notera att antalet vräkningar av barnfamiljer minskade stadigt från 2008 till 2017, då trenden bröts. Nu är antalet drabbade barn tillbaka på 2008 års nivåer, med 674 barn berörda av vräkningar under 2023.