FCC’s Underjordiska Tunnel: Lösningen på Universums GåtaCern planerar att bygga en jättepartikelaccelerator som kallas Future Circular Collider (FCC). Den nya tunneln kommer att ha en omkrets på 91 kilometer och placeras 200 meter under marken för att minimera strålningseffekter. Den nuvarande partikelacceleratorn kallas Large Hadron Collider (LHC) och har en omkrets på 27 kilometer.

Forskarna hoppas att den nya acceleratorn kommer att öppna nya möjligheter för forskning bortom upptäckten av Higgs-bosonen. Den första fasen av bygget förväntas vara klar om cirka 20 år och den andra fasen förväntas vara klar på 2070-talet. Målet är att använda den ökade energin för att studera ännu okända partiklar och fenomen, som mörk energi och mörk materia.

Planerna för bygget har dock mött kritik, både på grund av dess enorma kostnad på 159 miljarder kronor och på grund av att vissa forskare ifrågasätter om det kommer att ge de önskade resultaten. Vissa hävdar att pengarna skulle kunna användas mer effektivt för att lösa problem som klimatförändringar istället för att spenderas på ett så stort vetenskapligt projekt.