M kritiserar S för att öppna för kortare arbetstiderSocialdemokraterna öppnar för kortare arbetstid med bibehållen lön

Socialdemokraterna tittar på olika modeller för att minska arbetstiden med bibehållen lön, inspirerade av exempel från Nederländerna och Island. Riksdagsledamoten Annika Strandhäll leder arbetet och påpekar att hälsofördelar och ökat välbefinnande kan uppnås genom arbetstidsförkortning. Hon betonar att det är viktigt att bryta den negativa trenden av arbetsrelaterad stress som orsakar många dödsfall varje år i Sverige.

Oliver Rosengren (M) är kritisk till förslaget och menar att det kommer att påverka välfärden negativt. Han anser att svenskarna i stället bör jobba mer för att upprätthålla en hög standard för välfärden. Majoriteten av riksdagspartierna är emot en förändring av den nuvarande 40-timmarsveckan, men S-ledningen öppnar för en diskussion om arbetstidsförkortning och betonar att det finns politiska fördelar att driva frågan.