Möjlig polispress för infiltration av gängTvå poliser i södra Stockholm står åtalade vid Södertörns tingsrätt för grovt tjänstefel, brott mot tystnadsplikt samt grovt narkotikabrott. En av poliserna anklagas för att ha försökt få en person att infiltrera ett kriminellt nätverk, vilket åklagaren anser var förenat med livsfara för personen. Polisen misstänks även ha kontaktat avhopparverksamheten för att förringa hotbilden mot personen och förmått personen att vara kontaktbar för nätverket trots instruktioner från avhopparverksamheten. Åklagaren menar att polisen allvarligt missbrukat sin ställning och utsatt personen för risk.

En lokal avhopparsamordnare och andra poliser är kallade som vittnen i rättegången. Delar av stämningsansökan är sekretessbelagd och åklagaren kan inte kommentera fallet ytterligare.

Den andra polisen är misstänkt för liknande brott och narkotikabrottet som de båda misstänks för gäller transport, omförpackning och förvaring av droger på ett olagligt sätt. Både poliserna förnekar brotten och rättegången pågår bakom stängda dörrar i Södertörns tingsrätt där de har suttit häktade sedan september.