När leran förvandlades till filmjölk: Utforskningen av förödelsen vid E6Artikeln handlar om ett skred som inträffade i Stenungsund och fortfarande har tydliga spår av dramatiken. När skredet gick blev leran ”som filmjölk” och området liknar nu mest en byggarbetsplats. Marken började plötsligt röra på sig och vägbanan slets sönder, vilket drabbade flera fordon. Även en buss fastnade i skredet och flera lastbilar skadades. Trots det skadades endast tre personer, lindrigt. Skredområdet har varit belagt med tillträdesförbud sedan händelsen, men förbudet har nu tagits bort på tisdagen. Skador från skredet är fortfarande tydliga precis utanför Trafikverkets område. Ett Burger King-restaurang är helt raserad och flera lastbilar står fortfarande delvis nersjunkna i leran. Experten beskriver att kvickleran i området blev ”som filmjölk” när den plötsligt tappade sin bärighet och vällde ned mot motorvägen. Det har kommit mycket massor som har rört på sig. E6 ska bindas ihop igen framåt hösten, men rekommenderar att allmänheten håller sig undan från området. Trafikverket har spenderat miljontals kronor för att bevaka området och skadorna är fortfarande tydliga.