Säkerhet för Covidvaccinet hos nyfödda”`html

Covidvaccin utgör ingen fara för nyfödda. Arkivbild.


Gravida kvinnor som valde att vaccinera sig mot covid-19 utsatte inte sina foster för någon ökad risk. Däremot var risken att drabbas för allvarliga komplikationer lägre. Det slås fast i en stor studie.

Svenska och norska forskare har tillsammans genomfört den hittills största studien av nyfödda barn vars mödrar vaccinerats mot covid-19 under graviditeten – och forskarna har kommit fram till vaccinet inte medför några ökade risker för barnen.

Snarare tvärtom.

Barnen till de kvinnor som valde att vaccinera sig löpte mindre risk att drabbas av flera allvarliga komplikationer, inklusive död. 0,9 barn av 1 000 födda med vaccinerade mammor dog i spädbarnsdöd, och motsvarande siffra för ovaccinerade mammor var 1,8.

”En direkt vaccineffekt är osannolik. Detta eftersom det tidigare är visat att vaccinet inte passerar moderkakan och att det inte går att hitta vaccin i navelsträngsblod”, säger Mikael Norman, professor i pediatrik och neonatologi vid Karolinska institutet och förstaförfattare till studien, enligt pressmeddelande.

Forskarna har justerat för bakgrundsfaktorer som kan vara ojämnt fördelade i de båda grupperna av kvinnor.

”Men hur vi än vridit och vänt på det så kvarstår fyndet. Vi kan därför inte säga vad den lägre risken för död bland barn till vaccinerade kvinnor beror på”, säger Mikael Norman.

Totalt omfattar studien 196 470 nyfödda där 48 procent av mammorna hade tagit en eller flera doser vaccin mot covid-19.

”`