Stor risk för snöfall i södra Sverige – Gul varning utfärdad


En omfattande snöstorm förväntas dra in över södra Sverige från tisdag till onsdag förmiddag. SMHI har utfärdat en gul varning för områden inklusive delar av Skåne och Småland, samt hela Östergötland och Gotland.

Snön förväntas påverka trafiken och framkomligheten på grund av halka, dålig sikt och snörök. Det finns även risk för förseningar inom flyg- och kollektivtrafiken, samt störningar i elförsörjningen.

Det väntas totalt omkring 10 centimeter snö, med upp till 15-20 centimeter på vissa platser.