Tågen i Finland fortsätter att rulla även under tuffa vinterförhållanden


Under 2019 genomfördes en omorganisation av bannätets vinterunderhåll, vilket resulterade i ett ökat engagemang bland de olika aktörerna inom vinterunderhållet. Enligt Trafikledverkets Teemu Poussu, chef för bannätets vinterunderhåll, ledde detta till förbättrad punktlighet i fjärrtågtrafiken.

Enligt Poussu har den framgångsrika omorganiseringen krävt relativt lite extrafinansiering.

Ett exempel på det förbättrade samarbetet är relationen med Meteorologiska institutet, där meteorologen nu deltar i möten för att ge en tydligare bild av vädersituationen.

VR Fleetcares underhållschef, Otso Ikonen, påpekar att tågen är väl anpassade till vinterförhållanden, förutom under långa perioder av kyla över hela landet, vilket kan ställa till problem med tryckluftssystem och VS-system.

Båda parter är överens om att samarbetet har förbättrats avsevärt, vilket har resulterat i en ökad punktlighet.

I en video sammanfattar Otso Ikonen från VR och Teemu Poussu från Trafikledverket konceptet bakom den förbättrade punktligheten i fjärrtågstrafiken.