Utredning av påstådda övergrepp begångna av wrestlinglegendären