Brottsutredningen om Nord Stream avslutas


Uppdaterad 10.08 | Publicerad 10.00

Sabotaget av Nord Stream 1 och 2 i Östersjön hösten 2022 har utretts av åklagare både i Sverige och i Tyskland. Arkivbild.
Foto: Kustbevakningen/TT

Den svenska brottsutredningen om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2 läggs ner, skriver åklagaren i ett pressmeddelande.

Slutsatsen av utredningen är att svensk jurisdiktion saknas i ärendet.

”Den tyska förundersökningen fortsätter och på grund av den sekretess som råder för internationellt rättsliga samarbeten kan jag inte ytterligare kommentera det samarbete som har skett”, säger åklagare Mats Ljungqvist.

”Jag kommer med hänvisning till detta inte heller kunna kommentera något ytterligare kring den svenska utredningens slutsatser eller kommentera eventuella misstänkta personer i den svenska utredningen.”

Enligt Säpo anses det inte finnas möjlighet för svenska myndigheter att bedriva utredningen vidare.

Förundersökningen inleddes för att utreda frågan om sabotaget var riktat mot Sverige och därmed hotade Sveriges säkerhet, skriver Säpo i ett pressmeddelande.

”Utredningen har kunnat påvisa att så inte varit fallet”, står det.

Enligt Säpo har en rad andra omständigheter kring brottet också utretts och samverkan har skett med andra länder som också utreder händelsen.