Efter domen: Lastbilsförarens advokat känner mest lättnad


Under rättegången hävdade chauffören och hans advokat Erik Hansson att skyltningen på Högakustenbron var så bristfällig att den spelade en avgörande roll i olyckan.

När Erik Hansson nu har fått läsa domen konstaterar han att bristen på skyltar faktiskt hade en avgörande betydelse för tingsrättens bedömning.

I en video förklarar Erik Hansson varför han tror att tingsrätten fällde sitt beslut.

Även om det är en fällande dom, betecknar Erik Hansson den som välskriven och är nöjd med dess kvalitet.

– Jag tycker att domen är ganska välskriven, man har gått igenom alla moment och tittat på bevisningen. Jag håller inte med i alla delar men det är tingsrätten som dömer, säger han.

Erik Hansson har även diskuterat domen med sin klient och för närvarande har de inga planer på att överklaga.

– Han känner mest lättnad över att det hela är över och vill nu gå vidare. Han är bedrövad över det som har hänt, säger Hansson.