Förslag till omformulering: ”Stanna hemma i Norrköping”