Kommuners insatser mot kvinnovåld behöver snabbas på


Kommunernas kvinnofridsarbete har rankats i kvinnofridsbarometern 2023. Arkivbild.


Kvinnofridsarbetet var ostrukturerat och oprioriterat i många av landets kommuner i fjol. Allra sämst var det i Åtvidaberg och Hylte.

För fjärde året i rad toppar Trollhättan listan över kommunernas kvinnofridsarbete vad gäller ambitionsnivå och verksamhet. Tvåa kommer Lidköping.

Det är femte gången som kvinnofridsbarometern rankar kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Hälften av kommunerna saknar analys av hur många kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Stödet till barn brister också – trots stärkt lagstöd, visar sammanställningen som riksorganisationen Unizon gjort.

De framsteg på området som trots allt gjorts sedan den första kvinnofridsbarometern publicerades 2015 riskerar nu att påverkas av kommunernas allt kärvare ekonomi. Sju av tio kommuner uppger att de uteblivna utvecklingsmedlen för arbetet mot våld i nära relation kommer påverka arbetet i ganska stor eller mycket stor utsträckning.

Kvinnofridsbarometern görs vartannat år och bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner. 2023 besvarade 168 av dem enkäten.