När molnen försvinner ökar värmen och leder till negativa konsekvenser för människor och djurTemperaturskillnaden mellan dag och natt har ökat de senaste tre decennierna jämfört med föregående tre decennier, enligt en ny studie. Forskare förklarar att temperaturen tidigare ökade mest nattetid, men nu är situationen den motsatta med en intensifierad temperaturökning dagtid. Anledningen till detta är en betydande minskning av molntäcket, vilket leder till att jordytan blir varmare. Detta kan få negativa konsekvenser för växters fotosyntes, skördar, trädens tillväxt och djurens reproduktionsförmåga. Dessutom kan det ökade dagliga uppvärmningen medföra risker för människors hälsa, särskilt för personer med andningsproblem och hjärt- och kärlsjukdomar. Studien har publicerats i tidskriften Nature Communications och har potential att vara en ”gamechanger” enligt Ziqian Zhong, forskare vid Chalmers tekniska högskola.