Sexbrottslingar får hjälp för att undvika återfall i brott


Enligt Jenny Ribacka, psykolog och behandlingsansvarig på anstalten i Kristianstad, önskar de flesta bara att få leva ett normalt liv.

På Kriminalvårdens anstalt i Kristianstad sitter 130 intagna, alla dömda för olika typer av sexualbrott, enligt Basman Alyas, kriminalvårdsinspektör och chef för behandlingsprogrammen på anstalten.

Behandling för sexbrottsdömda

Behandlingsprogrammet Seif riktar sig till personer dömda för olika sexbrott och bedrivs individuellt och i grupp under sex månader. Enligt Ribacka är gruppsamtal ett effektivt sätt att arbeta med problem relaterade till relationer.

Programfullföljande och återfallsrisk

Under förra året fullföljde 58 procent av de intagna något av behandlingsprogrammen på anstalten i Kristianstad, vilket är en högre siffra än det nationella genomsnittet på 27 procent. Enligt Alyas är målet att alla intagna ska genomgå behandling, men det är inte alltid möjligt på grund av strafftidens längd, språkkunskaper och olika diagnoser. Det saknas svensk forskning om hur mycket återfallsrisken i sexbrott minskar efter behandling, men enligt Kriminalvården är återfallen i sexualbrott få.