”Biden var upptagen med att hantera Israel-frågan”Reaktionerna på rapporten om Bidens hantering av känsliga uppgifter har varit snabba och starka. Vita huset försvarar presidenten med att han hade fullt upp med kriget i Gaza när han intervjuades i oktober. En tjänsteman från Vita huset säger att det är klart att han var distraherad. Amerikanska justitiedepartementet har fastställt att Biden uppsåtligen förvarat hemlighetsstämplade dokument och röjt känslig information, men han kommer inte att åtalas.

Vita huset kallar rapporten för att ”ha gått över gränsen” och att den är ”fel”. Rapporten nämner flera noteringar om Bidens minne, inklusive att han ska ha glömt vilken period han var vice president och vilket år hans son Beau Biden dog. Nikki Haley, en av Trumps utmanare, anklagar Biden för dubbelmoral och jämför hans hantering av hemlighetsstämplade dokument med Trumps beteende.

Republikanska politiker har reagerat starkt på rapporten och Bidens påstådda minnesproblem. De menar att en man som inte kan hållas ansvarig för felaktig hantering av sekretessbelagd information är olämplig för att sitta i Ovala rummet. Senator Lindsey Graham uttrycker oro över att rapporten kan skada USA:s internationella anseende.

Sammanfattningsvis har rapporten om Bidens hantering av känsliga uppgifter och påstådda minnesproblem väckt starka reaktioner och väckt många frågor om presidentens lämplighet att fortsätta inneha sitt ämbete.