Hövding 3 får inte säljas i Danmark


I Danmark införs förbud mot att sälja cykelhjälmar av modellen Hövding 3. Arkivbild.


Cykelhjälmen Hövding 3 får inte säljas i Danmark, efter ett beslut av danska Sikkerhedsstyrelsen. Bedömningen är att hjälmen inte lever upp till säkerhetskraven.

En risk med funktionen hos Hövding 3 är att airbagen inte utlöses i alla trafiksituationer, motiverar myndighetens vice direktör Kirsten Wilbour Dam beslutet.

Svenska Konsumentverket har dragit samma slutsatser kring cykelhjälmen och har tidigare också beslutat om säljförbud. Beslutet överklagades dock till förvaltningsrätten som hävde säljstoppet i väntan på dom.

Trots detta ledde säljförbudet i december till att företaget lämnade in en konkursansökan.