Kan gränsen mot Mexiko avgöra det amerikanska presidentvalet?