Lava närmar sig Blå lagunenEtt nytt vulkanutbrott har inträffat vid den isländska vulkanen Sýlingarfell och är synligt från storflygplatsen Keflavik. Det världsberömda turistmålet Blå lagunen har utrymts och både vatten- och elförsörjningen i området hotas. Lokalt undantagstillstånd har utlysts och en väg nära kraftverket Svartsengi har stängts av.

Utbrottet, som var det tredje på kort tid och det sjätte på tre år, skedde nära infarten till Blå lagunen. Lava har nått en väg som leder fram till anläggningen och en rörledning med varmvatten har förstörts, vilket har avskurit varmvattenförsörjningen till delar av halvön.

Island ligger på gränsen mellan den nordamerikanska och eurasiatiska kontinentalplattorna och har extremt mycket geologisk aktivitet. Vulkanutbrott på Island kan vara förödande, som exempelvis ett utbrott på 1700-talet som ledde till att en fjärdedel av befolkningen miste livet. Moderna utbrott kan även ha internationella konsekvenser, såsom när Eyjafjallajökull vid Islands sydkust spred aska över Europa och ledde till att flygtrafiken slogs ut under flera veckor år 2010.

Det nya utbrottet förväntas pågå i upp till fyra dygn enligt den isländske professorn i vulkanologi, Ármann Höskuldsson. Intensiteten förväntas vara som starkast de första timmarna innan den avtar.