Mer pengar till försvarsorganisationerna


Försvarsminister Pål Jonson (t. v.) och civilförvarsminister Carl-Oskar Bohlin. Arkivbild.


Regeringen har beslutat att de frivilliga försvarsorganisationerna får 55 miljoner mer i år.

Orsaken är att fler svenskar engagerar sig i försvaret sedan kriget bröt ut i Ukraina

– Det gäller att ta hand om detta och se till att de frivilliga försvarsorganisationerna har resurser att ta emot alla som uttryckt intresse, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Bland organisationerna finns Lottakåren, Sjövärnskårerna, Skyttesportförbundet, Frivilliga Automobilkårernas riksförbund och Svenska brukshundsklubben.

Pengarna går bland annat till att utbilda frivilliga på uppdrag av Försvarsmakten och andra myndigheter. Därmed har organisationerna en viktig roll för att Sverige ska klara ett ökat personalbehov vid höjd beredskap.

– De är viktiga både för det militära och civila försvaret. De organiserar 350 000 svenskar, säger civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M).

– En betydande del av den svenska försvarsförmågan bygger på frivillighet representerad av de frivilliga försvarsorganisationerna.

De nya pengarna tas från Försvarsmaktens och MSB:s anslag. Därmed höjs de frivilliga försvarsorganisationernas medel från 225 miljoner till 280 miljoner.