Motståndet kan försena lagen om visiteringarShekarabi säger att S ännu inte har bestämt sig för om de kommer att yrka på vila för lagförslaget om visitationszoner. Han pekar på att lagen berör individers fri- och rättigheter och att det är en rättighetsgrundad lagstiftning som påverkar grundlagen. Regeringen har skickat förslaget till lagrådet för granskning och planerar att lägga fram propositionen för riksdagen den 20 februari. Oppositionen har möjlighet att fördröja lagen med ett år om tio ledamöter yrkar på vila, men S har ännu inte tagit ställning till detta. Shekarabi anser att regeringens förslag om visitationszoner är ”symbolpolitik” och föreslår istället mer generella regeländringar för att ge polisen bättre visitationsmöjligheter i hela landet. S har ännu inte bestämt sig om de kommer att yrka på vila för lagförslaget.