Ökade försäljningar men sjunkande bostadspriser i januari


Enligt statistiken från Svensk Mäklarstatistik minskade priserna på bostadsrätter och villor med 0,8 respektive 0,6 procent i riket under januari. Trots detta ökar försäljningarna, med en uppgång på 7 procent jämfört med föregående år.

Oskar Öholm, vd på Mäklarsamfundet, ser skäl till optimism på bostadsmarknaden trots de fallande priserna. Han tror att räntesänkningar är att vänta, vilket får spekulanterna att återvända till visningarna och att majoriteten av mäklarna tror på oförändrade priser under årets första kvartal.

Erik Wikander, vice VD för Svensk Fastighetsförmedling, anser att det är ett trendbrott på bostadsmarknaden. För första gången på länge görs det fler bostadsrättsaffärer än motsvarande period året innan.

Däremot motsäger SBAB bilden av ett trendbrott och menar att temperaturen på bostadsmarknaden fortfarande är låg. Enligt Robert Boije, chefsekonom på SBAB, finns det ett stort utbud av lägenheter och det tar längre tid att få sin bostad såld. Han nämner även att Riksbankens prognos om sänkning av styrräntan innan sommaren kan dämpas av andra faktorer, som exempelvis höjda avgifter inom bostadsrättsföreningar.

När det kommer till bostadspriserna tror SBAB att de kommer stå still eller till och med minska under tidig vår, men att det kommer att bli en uppgång sett till helåret 2024.