Svartbyggen upphör i Skultuna efter tio år – fyra lägenheter saknar bygglov enligt ägaren


I fastigheten i Skultuna finns fyra lägenheter, varav tre har hyresgäster och ytterligare fyra hushåll är skrivna på adressen A, B, C och D.

Vid närmare undersökning av SVT visar det sig att de fyra lägenheterna i bottenvåningen saknar bygglov, vilket innebär att brandsäkerhet och ventilation inte har kontrollerats eller godkänts för boende.

Bygglovsansökan ej nyttjad

Tidigare har lokalerna varit butiker, men det är oklart när de omvandlades till lägenheter. Den senaste bygglovsansökan var från 1992 och gällde tre lägenheter på bottenvåningen, men den löpte ut två år senare utan att användas. Det senast godkända bygglovet var från 1981 och gällde de fyra registrerade lägenheterna, enligt dokument från stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad.

Höga böter

Den nuvarande fastighetsägaren köpte huset 2005 och blir förvånad när han informeras om att det bara finns bygglov för fyra lägenheter.

I sådana här fall kan kommunen utfärda vite, vilket kan vara på hundratusentals kronor.

Kan vara preskriberat

Fastighetsägaren kan ändå slippa på grund av en lucka i regelverket där sådana ärenden preskriberas efter tio år. Något som fastighetsägaren är medveten om när SVT konfronterar honom.

Avloppsrör och lösa eluttag – boende protesterar

Javascript must be enabled to play video

”I fixar saker eftersom de dyker upp” – besök hyreshuset i Skultuna där avloppsröret från grannens diskmaskin går ner genom taket. Photo: Foto: Ulrika Westerberg/SVT