Ungdomar tar över vindkraften i södra Sverige – ”Högt efterfrågat redan idag”


Det är frågan om län som Gotland, Skåne, Kalmar och Halland. Vindkraften från 90- och 00-talet närmar sig sitt slut och snart finns det intresse från branschens sida att ersätta de föråldrade verken.

– Det kommer att vara kanske hälften så många verk, som är högre och producerar fyra gånger så mycket energi, säger Lars Andersson, vindkraftsexpert på branschorganisationen Energiföretagen.

I intervjun svarar han på tre frågor om hur branschen ser på den nära framtida generationsväxlingen av svensk och halländsk vindkraft.