Visitationszoner: Hur de skadar polisen enligt en kriminologFelipe Estrada Dörner, professor i kriminologi vid Stockholms universitets Kriminologiska institution, anser att regeringens förslag om att införa visitationszoner är onödigt eftersom polisen redan har tillräckligt med befogenheter. Han menar att polisen redan har möjlighet att stoppa och visitiera personer som de misstänker vara inblandade i grovt gängvåld. Han påpekar att visitationszoner kan leda till att fler oskyldiga personer stoppas och att det kan skada förtroendet för polisen i utsatta områden. Därför anser han att förslaget är meningslöst och potentiellt skadligt för det brottsförebyggande arbetet. Camila Salazar Atías, kriminolog på Fryshuset i Stockholm, instämmer och pekar på att det redan sker felaktiga visiteringar och att det kan leda till att människor i utsatta områden känner sig misstänkliggjorda.