Boel Godner (S) i Södertälje uttrycker skepsis efter förslaget om visitationszoner


Inför regeringens nya lagförslag hade Sveriges kommuner möjlighet att skicka in sina synpunkter genom en remissrunda. Södertälje kommun valde dock att inte lämna något svar.

Enligt Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, ansåg att svarstiden var för kort. Trots detta är hon skeptisk till förslaget.

– Det är inget som Södertälje ser som en lösning på de problem som finns här, säger hon.

Lyssna på mer i klippet ovan.

Om lagförslaget blir antaget kommer zonerna att införas från och med den 28 mars.