Finnair överväger att väga sina passagerareDet finska flygbolaget Finnair börjar väga passagerare tillsammans med handbagaget innan de går ombord på flygplanen. Detta görs för att samla in viktdata inför flygningarna för att säkerställa en tryggare resa.

Invägningen är ett test som kommer att pågå under februari, april och maj i år på Helingfors-Vanda flygplats. Resenärerna kommer att vägas i närheten av gaten och deras vikt kommer att vara anonym. Endast personalen som utför vägningen kommer att ha tillgång till denna information. Finnair har också betonat att vägningen inte är obligatorisk och att passagerarna själva får välja om de vill delta.

Syftet med invägningen är att säkerställa att flygplanens totala vikt, inklusive passagerare, handbagage och andra faktorer som bränsle och frakt, inte överskrider det tillåtna maxvikten för ett säkert lyft. Invägningen kommer endast att gälla vissa flygningar till andra europeiska länder samt enstaka långdistansflygningar utanför Schengenområdet.

Samoa Air införde redan år 2013 en obligatorisk vägning av passagerare och baserade även biljettpriset på passagerarens vikt. Detta skapade stor uppmärksamhet och starka reaktioner över hela världen.