Joe Biden förvarade hemligstämplade dokument i garaget


Enligt rapporter från AP ska Biden ha förvarat säkerhetsklassade dokument i sitt garage efter att han lämnat vicepresidentskapet och blivit en privatperson.

Dessa dokument, inklusive militära handlingar och interna säkerhetsfrågor, förvarades i kartonger enligt en rapport från det amerikanska justitiedepartementets särskilde utredare Robert K Hur.

Trots att det konstaterades att Biden avsiktligt behöll en del av det känsliga materialet, rekommenderas det inte att åtala honom.

I rapporten skriver Robert Hur att man beaktat att Biden under en rättegång sannolikt skulle framstå som en sympatisk och äldre man med dåligt minne.

Även om en vicepresident har rätt att hantera hemlighetsstämplade dokument i bostaden, borde de ha återlämnats efter ämbetstiden. Men det finns indikationer på att Biden behållit en del av dokumenten av misstag enligt rapporten.