Klimatsmart Alla hjärtans dag – här är de mest miljövänliga rosornaInnan du köper en bukett med rosor till alla hjärtans dag är det viktigt att veta varifrån de kommer och vad deras klimatavtryck är. En ny rapport från Life Cycle Assessment Cut Roses visar att rosor från Kenya är mer klimatsmarta att köpa än de från Nederländerna. Även om de kenyanska rosorna transporteras till Europa med flyg har de fortfarande lägre klimatavtryck än de nederländska rosorna. Rapporten har tagit med faktorer som utsläpp av växthusgaser, kumulativt energibehov och övergödning av sötvatten. Nederländska rosor kräver 6,4 gånger mer energi än de certifierade flygfraktade kenyanska rosorna och 22 gånger mer energi än de som fraktas med båt. De nederländska rosorna har också 2,9 gånger mer utsläpp av växthusgaser än de kenyanska, även om de sistnämnda transporteras med flyg. De kenyanska rosorna som fraktas med båt har 21 gånger lägre utsläpp än de nederländska rosorna. För medvetna konsumenter är det alltså viktigt att veta att närodlat inte alltid innebär lägre klimatavtryck, säger Ulrika Urey, generalsekreterare på Fairtrade Sverige.