Ökade restriktioner gör vardagen svårare på VästbankenPalestiniernas vardag på Västbanken försvåras av kriget i Gaza, där israeliska restriktioner och vägspärrar gör pendlingsresorna långsamma och komplicerade. Palestinier måste vänta länge vid vägspärrarna och ta långa omvägar till jobb och skola. De israeliska bosättarna på Västbanken är däremot opåverkade och kan använda alternativa vägar.

Studenten Lynn Ahmed berättar att det nu tar över tre timmar att resa från sitt hem i Tulkarm till universitetet Birzeit på grund av nedstängningar och förstörda vägar. På grund av de ökade svårigheterna att förflytta sig har flera palestinska universitet övergått till distansundervisning.

Israel har också intensifierat sina räder på Västbanken, vilket har resulterat i över 380 palestiniers död och många har frihetsberövats sedan kriget bröt ut.

Enligt Israels armé är de ytterligare avspärrningarna ”i enlighet med bedömningen av situationen för att ge säkerhet till alla invånare i området”, enligt AFP.

I kriget mellan den palestinska extremistgruppen Hamas och Israel har över 1 100 personer beräknas ha dödats, varav majoriteten är civila, och fler än 200 personer har tagits som gisslan. Stora delar av Gazas bebyggelse har jämnats med marken.

Denna utveckling har betydande påverkan på palestiniernas vardag och på situationen i regionen som helhet.