USA-experten om Bidens framtid: ”En komplex och känslig fråga”En rapport beskriver USA:s president Joe Biden som en välmenande äldre man med dåligt minne, vilket har skapat problem för Demokraterna. Biden har svarat på rapporten med ilska och påstått att han vet vad han gör och har fått landet på fötter. Elizabeth Wallentin, en USA-kännare och PR-konsult med erfarenhet av Demokraternas kampanjarbete, menar att fokus på Bidens mentala och fysiska hälsa är problematiskt för partiet. Samtidigt blir rapporten ett dilemma för Biden, eftersom den både frikänner honom från åtal men samtidigt innehåller allvarliga påståenden om hans hälsa. Enligt statsvetaren Ronie Berggren skadar rapporten Biden på kort sikt men inte på längre sikt. Han tror att kampen mellan de båda lägren fortsätter ganska likartad, och att frågan om Bidens mentala och fysiska hälsa kommer att fortsätta att vara relevant. Elizabeth Wallentin menar att Demokraterna kommer att försöka återgå till kärn- och policyfrågor och att Biden kommer att fortsätta sin presidentvalskampanj, medan Ronie Berggren tror att svaret på frågan om Bidens hälsa inte kommer att påverka partiet mer än på kort sikt. Elizabeth Wallentin tror inte heller att Biden kommer att ersättas som kandidat, och Ronie Berggren menar att det inte finns någon starkare aktör som kan utmana honom. Båda experterna är överens om att frågan om Bidens hälsa kan vara ett bra kort för republikanerna men att det kommer att bero på Bidens faktiska tillstånd och inte på själva rapporten.