AI:s bromsning av nedläggningen av kolkraftverk: Därför händer detNedläggningen av ett 20-tal kolkraftverk i USA har skjutits upp på grund av det stora behovet av el till serverhallar. Enligt Sam Altman, vd för OpenAI, kommer behovet av energi i världen att vara mycket större än tidigare antagit. Enligt prognoser kan AI konsumera lika mycket el som hela Sverige om bara tre år.

Dataanalytikern Alex de Vries har uppmärksammat att elförbrukningen vid amerikanska serverhallar förväntas tredubblas vid slutet av årtiondet, vilket motsvarar cirka 7,5 procent av landets elbehov. Redan nu hävdar Google att AI utgör 10–15 procent av deras årliga elanvändning. Enligt prognoser kan AI konsumera 3,5 procent av världens elbehov redan 2030.

Eftersom över 60 procent av världens elproduktion kommer från fossila bränslen, kan det ökade energibehovet för AI leda till ökade koldioxidutsläpp. Exempelvis har bygget av serverhallar och en fabrik för elbilsbatterier i Kansas City lett till att ett kolkraftverk inte kommer att pensioneras förrän 2028.

Trots detta är kolkraftverk på sikt dömda att försvinna, då efterfrågan på ren energiteknik runt om i världen ökar. Enligt International Energy Agency kommer andelen fossila bränslen i den globala energimixen att minska från cirka 80 procent till 73 procent år 2030.

Denna utveckling är dock inte tillräcklig för att hindra att gränsen på 1,5 grader överskrids, vilket kan leda till en kraftigt uppvärmd värld. Dessa framtidsutsikter får bland annat techmiljardärer som Mark Zuckerberg och Sam Altman att fundera på eventuella flyktplaner och bunkrar.

Denna oro över framtiden och konsekvenserna av ökat energibehov för AI kan vara avgörande för framtiden.