Emil, 24, kämpade i många år för rätt till hjälp med sin Asperger och adhd – nu får han äntligen den hjälp han behöverEmil Östling Pesonen, 24, blev nekad det stöd han behövde för sina NPF-diagnoser. Han kände sig tvungen att försöka ta sitt eget liv innan han till slut fick rätt till särskilt boende. Emil och hans föräldrar kämpade för att få ansökan om boende med särskild service för vuxna beviljad, men möttes av motstånd från Skärholmen stadsdelsförvaltning. Trots att han behövde stöd för att klara vardagliga uppgifter som planering, städning och en hälsosam kosthållning, nekades han flera gånger.

Emil menar att det känns som man måste förstöra sitt liv innan man kan få den hjälp man har rätt till, och hans pappa Paul betonar att handläggarna på stadsdelsförvaltningen inte agerade som medhjälpare, utan som motståndare.

Efter flera år av kämpande fick Emil slutligen rätt till särskilt boende, men ännu har han inte fått information om var han ska hamna. Trots att kammarrätten hade beslutat att han skulle ha rätt till boende med särskild stöd för vuxna, har han inte fått någon tydlig information från handläggarna på stadsdelsförvaltningen.

Emils pappa Paul menar att det troligen finns många andra som blir nekade stöd, men inte överklagar besluten eftersom de inte inser att det är möjligt. Emil håller med och känner sig manipulerad och lurad, och menar att man verkar behöva förstöra sitt liv på riktigt innan man kan få hjälp.

Det är en svår situation som Emil och andra individer med NPF-diagnoser kan hamna i, och det finns hjälp att få för de som mår dåligt. Många organisationer och telefonlinjer erbjuder stöd för personer med psykisk ohälsa och det finns även patientföreningar som kan ge mer långsiktigt stöd och samhörighet.