Evakuering av miljoner kan leda till ökad dödlig utgångArtikeln handlar om den eskalerande situationen i staden Rafah, där befolkningen har ökat dramatiskt till över en och en halv miljon på en yta lika stor som Borås. Israels president har gett militären order om att evakuera stadens civila befolkning och förstöra Hamas militära celler, vilket förmodas innebära en markinvasion. Detta har väckt oro hos organisationen Rädda Barnen, som fruktar en katastrof om en sådan invasion skulle äga rum.

Den stängda egyptiska gränsen till söder och den sönderbombade infrastrukturen till norr gör det osäkert vart befolkningen ska ta vägen vid en eventuell evakuering. Situationen beskrivs som en humanitär katastrof, där befolkningen lever med brist på mat, vatten och mediciner. Chatterjee-Martinsen menar att en markinvasion skulle innebära att den lilla humanitära hjälpen som kommer in i staden kommer att avslutas, vilket skulle förvärra den redan svåra situationen.