Flera personer kan ha blivit drabbade av spermieläkarenEfter avslöjandet om en fertilitetsläkare i Norrbotten som i hemlighet använde sina egna spermier för insemination har det lett till en skandal inom vårdsektorn. Läkaren fortsatte detta bedrägliga beteende under flera år utan att bli upptäckt. Nu kräver många drabbade familjer och patienter rättvisa och en ordentlig utredning av fallet. Skandalen har väckt stor uppmärksamhet och förödelse bland de som drabbats av läkarens oetiska handlingar. Det är en tragisk situation som kommer att kräva mycket arbete för att återställa förtroendet för fertilitetsvården i regionen.