Ilskna bönder – en potentiell styrka för högern i EU-valet?Europas bönder har på senare tid manifestera sina missnöjen genom kraftiga protester i ett flertal länder, vilket kan komma att påverka det kommande EU-valet på våren. Protesterna har riktats mot jordbrukspolitik, grossister, livsmedelskedjor samt marknadsekonomin i sig. Både regeringar och EU-nivå har agerat snabbt för att mildra böndernas missnöje genom regellättnader och översyner.

Protester har bland annat ägt rum i Belgien, Frankrike, Tyskland, Polen, Österrike, och Italien. Bönderna har fått stöd från partier på yttersta högerkanten såsom Marine Le Pens RN i Frankrike, tyska AFD och österrikiska FPÖ.

Protester har även skapat debatt kring klimatåtgärder samt motstånd från jordbrukets lobbyorganisation, Copa-Cogeca. EU-ländernas jordbruksministrar kommer att samlas i Bryssel för att diskutera möjliga åtgärder.

Även om böndernas missnöje och allmänhetens sympati för dem kan påverka valet, har det även väckt kritik för att resultat har uppnåtts så snabbt, vilket kan riskera att sända fel signaler till samhället i stort. Protester har ägt rum i flera länder såsom Polen, Tyskland, Frankrike, och Belgien, där bönder har protesterat mot bland annat låga inkomster, konkurrens utifrån, grossistpriser, byråkrati och miljökrav.