Lärosätena med högst fuskfrekvensFuskande studenter anmäls oftare vid yngre och mindre lärosäten än vid äldre lärosäten. Det visar en ny rapport från SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) där forskare beskriver skillnaderna i fusk vid olika lärosäten. En sammanställning för åren 2019–2022 visar att lärosäten som Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Borås och Mälardalens universitet hade högst andel fuskärenden.

Enligt rapporten kan fusket vara kopplat till studenternas bakgrund. Generellt har de äldre universiteten högre söktryck och får studenter med högre betyg och bättre förkunskaper. De får även en högre andel studenter från högutbildade familjer, medan de yngre och regionala lärosätena har lägre söktryck och tar emot studenter med lägre betyg och svagare förkunskaper.

Rapportförfattarna menar att lärare vid de yngre lärosätena har större pedagogiska utmaningar, men att de inte kompenseras för detta. De föreslår att resurserna fördelas till förmån för de yngre universiteten, för att möta de pedagogiska utmaningarna de står inför.

Fuskbenägenheten och anmälningsbenägenheten kan vara skälet till skillnaderna i fuskfrekvens. Enligt rapporten föreslås att resurserna fördelas baserat på behovet hos de yngre lärosätena. Slutligen poängteras att det är viktigt att diskutera fördelningen av resurser mellan lärosäten för att säkerställa kvaliteten på högre utbildning i hela landet.