NATO bygger skyddsanläggningar i Estland inför hot från RysslandJättesjön och underjordiska bunkrar för att avvärja en möjlig rysk attack

Enligt den danska försvarsministern, Troels Lund Poulsen, rustar Ryssland upp sin militära kapacitet och kan vara redo att attackera Nato inom några år. Detta var inte vad Nato bedömde 2023. Rysslands president Putin hävdar dock att Ryssland inte är intresserade av att invadera fler grannländer.

Ändå väljer Estland att inte chansa och har beslutat att bygga upp ett nätverk av befästningar tillsammans med Lettland och Litauen. Detta nätverk består av 600 bunkrar som ska placeras längs Estlands gränser med Ryssland. Man hoppas kunna avskräcka Putin från att betrakta länderna som en potentiell plats för kriget.

Befästningarna, som inkluderar bunkrar och sjön Peipus som en barriär, är avsedda att hindra en eventuell rysk invasion. Genom fysiska installationer på gränsen, hoppas Estland kunna undvika en militär konflikt.

Förutom bunkrarna planerar man att använda elektroniska sensorer för att koppla samman försvaret. Man hoppas på att undvika förintelse av Estland innan andra allierade hinner ingripa. De nya planerna väntas vara klara 2025 och bedöms som det bästa försvaret mot en potentiell invasion från öster.