Sluta inte betala kriminella – det finns hjälp att fåVad händer om kriminella hotar att döda ens barn om man inte betalar?

Polisen har ett tydligt svar: man ska inte betala utan istället vända sig till dem för att få hjälp, enligt Ulrika Kvarnström på Nationella operativa avdelningen. Trots att hoten kan vara skrämmande och livrädda för familjen, uppmanar hon att man ska vända sig till polisen för att få den hjälp som behövs. Även om risken för att de kriminella faktiskt utför sina hot är låg, är det inte hållbart att vara tyst och betala, enligt Jale Poljarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt.

En ökning av fall där barn och familjer utpressas har märkts av i hela staden och i alla län, enligt Lina Blombergsson på socialförvaltningen i Stockholms stad. Trots att det tidigare var koncentrerat till utsatta områden sprider sig problemet nu. Hon betonar att det finns hjälp att få från socialtjänsten och uppmanar föräldrar att kontakta sin hemkommun för att få stöd och hjälp.

Om barnet visar tecken på att vara drabbat, som att vara pressad, undvika att gå till skolan eller sälja sina ägodelar, finns det stödlinjer och organisationer som man kan kontakta. Polisen erbjuder också hjälp och stöd till både barn och föräldrar som drabbats av kriminella nätverk.

Det är viktigt att inte vara tyst och betala, utan istället kontakta polisen och socialtjänsten för att få den hjälp och det stöd som behövs i en sådan situation.