Är veganska halvfabrikat mer hållbara än köttprodukter?Enligt en ny studie är vegansk och vegetarisk kost på flera sätt mer hållbar än kost som innehåller animaliska produkter, även om den innehåller halvfabrikat. En svensk studie har visat att gröna halvfabrikat är att föredra framför kött, både ur ett klimat- och ekonomiskt perspektiv samt för hälsan.

Forskarna tittade på sex olika dieter, vegetariska, veganska och flexitarianska, och hur de stod sig vad gäller näringsintag, miljöpåverkan och pris jämfört med den genomsnittliga kosten för en svensk i dag. Resultaten visade att alla dessa dieter var minst lika bra, eller bättre än genomsnittskosten. Bunge understryker dock att studien använt genomsnittliga data och att individuella skillnader kan spela in.

De veganska halvfabrikaten visade sig vara hälsosamma, bra för klimatet och i genomsnitt inte dyrare än köttprodukter. Enligt Bunge behöver man inte byta direkt till bönor och linser om man vill dra ner på animaliska produkter, utan att gå till veganska halvfabrikat kan göra stor skillnad för klimatpåverkan.

Även om mat ofta är starkt känslomässigt och kulturellt rotat, finns det en mängd lokala gröna alternativ tillgängliga för den som vill minska sitt köttintag. Studien rekommenderar att inkludera växtbaserade alternativ i kosten för att uppfylla de flesta nordiska näringsrekommendationerna. Tanken är inte att alla måste bli veganer, men det finns bra alternativ för den som vill minska sitt köttintag, vilket kanske kan motivera folk att variera sin kost mer.