Bristerna i Stenevis ledarskap avslöjas i intern MP-rapportMärta Stenevi avgick på grund av intern rapport

Märta Stenevi har avsagt sig sin roll som språkrör efter att ha tagit del av en intern rapport om arbetsmiljöproblem och brister kring hennes ledarskap. Enligt källor visar rapporten brister i hennes ledarskap som skulle ha försvårat för henne att fortsätta leda partiet. Stenevi menar att interna konflikter och de påfrestningar som det politiska arbetet medfört har varit för mycket för henne. Det ledde till hennes beslut att kliva åt sidan.

Redan tidigare hade det rapporterats om samarbetsproblem mellan Stenevi och partiets tjänstemän, samt nya larm om arbetsmiljön kring henne. Det ledde till att en intern utredning tillsattes för att granska de interna strukturerna. Enligt källor har Stenevis hantering av larmen från tjänstemännen lett till att till och med förtroendevalda har tappat förtroende för henne som ledare.

Nu står Miljöpartiet inför processen att välja ett nytt språkrör. Enligt partistadgarna kan valet ske under en ordinarie partikongress 2025 eller på en extrakongress innan dess. Ledande miljöpartister rapporterar att Daniel Helldén, som valdes till språkrör i november, har fått starkt internt stöd och har haft en stark start sedan sitt tillträde. Frågan om ett eller två språkrör kan också komma att aktualiseras igen, trots att partiet tidigare har uttalat stöd för en duo-modell.