Forskare varnar: Strömmar i Atlanten kan snart nå ”katastrofal” brytpunkt – risken för 20 graders kyla i SverigeEnligt en studie publicerad på science.org har forskare använt avancerade klimatmodeller för att undersöka rörelsen av värme och saltvatten i Atlanten, inklusive Golfströmmen som påverkar Skandinaviens klimat. Studien visar att inflödet av sötvatten från smältande isar i Grönland och Arktis kan leda till att strömmarna avtar i styrka och eventuellt kollapsar helt, vilket kan resultera i dramatiska klimatförändringar i norra Europa.

Enligt huvudförfattaren till studien, René van Westen från Utrecht universitet, kan en så kallad ”tipping point” leda till att Sverige upplever temperatursänkningar på upp till 20 grader inom ett århundrade. Genomsnittstemperaturen i Sverige förväntas sjunka med tio grader och den svenska västkusten kan uppleva en havsnivåhöjning på upp till en meter enligt modellerna i studien.

Studien är banbrytande eftersom den analyserar data från atmosfären, havet och land, och enligt René van Westen underskattar de flesta klimatmodeller risken för ”tipping-point” händelser. Även om studien inte ger en exakt tidsram för när kollapsen kan ske, visar modellerna att det sannolikt kommer inträffa inom ett hundra år.

René van Westen varnar för att en sådan kollaps skulle allvarligt störa jordens nuvarande klimat och att det är avgörande att undvika detta, då konsekvenserna skulle vara förödande. Studien pekar på behovet av att ta hänsyn till risken för ”tipping-point” händelser i framtida klimatmodeller för att bättre förstå och hantera potentiella klimatförändringar.