Handgranater hittades av mamman i sin 14-åriga dotters rum