Kriget leder till brist på vårdpersonal i Ryssland


Rysslands krig mot Ukraina leder till brist på vårdpersonal i Ryssland, enligt brittiska försvarsdepartementet. På bilden från ryska försvarsdepartementet syns ryska soldater i Ukraina i början av februari.


Det finns tecken på att Rysslands invasion i Ukraina leder till brist på vårdpersonal i hela Ryssland, skriver brittiska försvarsdepartementet i sin dagliga uppdatering om kriget på X.

”I november 2023 uppgav det ryska hälsodepartementet att sjukvården saknade omkring 26 500 läkare och 58 200 sjuksköterskor. Det råder betydande brist på läkare i 22 regioner, och i ytterligare sju regioner bedöms bristen som allvarlig”.

Storbritanniens försvarsdepartementet lyfter fram att upp till två procent av ryska läkare och övrig vårdpersonal lämnade landet efter den ryska mobiliseringen i september 2022 för att undvika att skickas till kriget. Dessutom har sannolikt upp till 3 000 läkare mobiliserats.

”En annan uppskattning från januari 2024 visar att antalet läkare under de föregående 15 månaderna minskade med 7 500 – många skyller på långa arbetsdagar och låg lön”, skriver britterna.