Kritik mot Försvarets folkrättsutbildning kommer inifrånArtikeln handlar om stora brister i Försvarsmaktens utbildningar i folkrätt. Dessa brister kan leda till att svenska soldater begår fel i internationella insatser.

Försvarsmakten har blivit hårt kritiserad för att deras utbildningar i folkrätt inte är tillräckligt omfattande. Enligt experter inom området är det avgörande att soldater har en god kunskap om folkrätten för att kunna agera korrekt under internationella uppdrag.

Kritikerna menar att det finns en risk att svenska soldater begår allvarliga fel om de inte har tillräcklig kunskap om folkrätten. Detta kan i sin tur skada Sveriges anseende internationellt och leda till allvarliga konsekvenser.

Försvarsmakten har lovat att se över och förbättra sina utbildningar i folkrätt för att säkerställa att soldaterna har den nödvändiga kunskapen för att agera korrekt i internationella insatser.