Missnöjda anställda: En förbättringsväg för företagenInsiderincidenter ökar på svenska företag

Svenska företaget Truesec rapporterar en ökning i antalet incidenter kopplade till personer på insidan av företagen. Det är inte bara hackare som kan orsaka problem för företag, utan även besvikna anställda eller konsulter. Enligt säkerhetsexperten Carolina Angelis är missnöje ett av de främsta skälen till att människor begår insiderbrott, särskilt i ett kärvare ekonomiskt klimat.

Exemplen på insiderincidenter är många, både internationellt och i Sverige. Ett amerikanskt vindteknikbolag drabbades när en missnöjd anställd gav sin företagshemlighet till en konkurrerande kinesisk företag. På svenska marken har vi haft fallet med bröderna Kia, som spionerade för Ryssland, och en konsult som spionerade på Volvo och Scania.

Truesec lyfter fram risken med personer på insidan i sin årsrapport om cyberhot, och menar att antalet insiderincidenter har ökat under 2023. Carolina Angelis och hennes grupp arbetar med mänskliga hot och utför säkerhetsgranskningar inför anställningar för att identifiera sårbarheter eller brister i pålitlighet eller lojalitet.

Det är viktigt att företag följer upp säkerhetsprövningar eftersom livet förändras, och en anställd kan utveckla illojala beteenden i ett senare skede av anställningen. Enligt Angelis är det ganska ovanligt att en anställd inleder anställningen med att vara illojal, vilket visar vikten av förebyggande arbete för att undvika insiderincidenter.